Iolo Williams opens new business which brings world-class landscapes of North Wales into focus.

 

Showcasing stunning images of the Conwy Valley, Snowdonia and beyond, Galeri Hafod will be opened by television presenter and naturalist Iolo Williams on Tuesday 11th April.

Based at the Bodnant Craft Centre adjacent to Bodnant Gardens, the new gallery will feature work by leading landscape and contemporary photographers.

Photographer Paul Kay, (best known for his underwater work) from Llanfairfechan has teamed up with landscape photographer Graham Scott-Taylor from Holyhead who has recently returned after 10 years in the USA to establish the new business.

Paul Kay said:

The extraordinary beauty to be discovered in the landscapes of the Conwy Valley and Snowdonia has inspired artists for centuries.  We want to build on this rich heritage.  

Galeri Hafod will be a visual celebration of the beauty of nature, the spirit of North Wales and beyond.  What better place to do that than Bodnant?  Bodnant is world-famous with its garden in such a stunning landscape setting, and is equally attractive to local people as it is to visitors from around the planet.  

We are delighted that Iolo Williams, who does so much to engage people with our fantastic wild places and wildlife, will perform the official opening on Tuesday 11thWe look forward to welcoming our customers and providing the finest quality images at affordable prices in this magnificent setting. ”

Iolo Williams yn agor busnes newydd sy’n amlygu tirweddau rhagorol Gogledd Cymru.

Bydd Galeri Hafod yn amlygu delweddau trawiadol o Ddyffryn Conwy, Eryri a thu hwnt, a chaiff ei agor yn swyddogol gan y cyflwynydd teledu a’r naturiaethwr, Iolo Williams, ar ddydd Mawrth yr 11eg o Ebrill.

Lleolir y galeri newydd yng Nghanolfan Grefftau Bodnant ger Gerddi Bodnant, a bydd yn arddangos gwaith gan ffotograffwyr tirweddau a ffotograffwyr cyfoes blaenllaw.

Mae’r ffotograffydd Paul Kay o Lanfairfechan, sy’n adnabyddus yn anad dim am ei waith tanddwr, wedi cydweithio â’r ffotograffydd tirweddau o Gaergybi, Graham Scott-Taylor, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar wedi 10 mlynedd yn yr Unol Daleithiau i sefydlu’r busnes newydd.

Dywedodd Paul Kay:

“Mae’r harddwch rhyfeddol sydd ar gael i’w ddarganfod yn nhirweddau Dyffryn Conwy ac Eryri yn ysbrydoli artistiaid ers canrifoedd.  Rydym ni’n dymuno adeiladu ar y dreftadaeth gyfoethog hon.  

Bydd Galeri Hafod yn ddathliad gweledol o harddwch natur ac ysbryd Gogledd Cymru a thu hwnt.  Ble gwell i wneud hynny nag ym Modnant?   Mae Bodnant a’i ardd yn fyd-enwog ac mae wedi’i leoli mewn tirwedd odidog, ac mae’n ddeniadol i bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd fel ei gilydd.  

Rydym ni wrth ein bodd fod Iolo Williams, sy’n gwneud cymaint i ennyn diddordeb pobl yn ein mannau gwyllt a’n bywyd gwyllt bendigedig, yn perfformio’r agoriad swyddogol ar ddydd Mawrth yr 11eg o Ebrill.  Edrychwn ymlaen at groesawu ein cwsmeriaid a darparu delweddau o’r radd flaenaf am brisiau fforddiadwy yn y lleoliad godidog hwn.”

Choose your language
%d bloggers like this: